Om klubben / Frigivning og sikkerhed / Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser

HHK har indført et minimum af bestemmelser vedrørende sikkerhed ud fra, at det ikke er muligt med ord og regler at sikre sig mod alle situationer.

Hvert enkelt medlem har selv ansvar for sit eget liv, og det der foregår på vandet.

De sikkerhedsbestemmelser, der er i HHK, er følgende:

1. Ved indmeldelse i klubben skal medlemmer ved underskrift bekræfte, at roning foregår på eget ansvar.

2. Klubben anbefaler åbenhed omkring evt. sygdomme som fx sukkersyge, epilepsi, overfølsomhed mod bistik mm., så vi ved hvordan vi skal forholde os i en eventuel akut situation. Du kan sige det til bestyrelsen, instruktør og/eller til en evt. turleder på de enkelte ture.

3. Børn og unge under 18 år.
For unge under 18 år kræves ligeledes forældres/værges underskrift.

Børn under 15 år kan kun deltage i aktiviteter på vand ifølge med forældre eller værge, der er frigivet som roer og under dennes ansvar.

Børn skal ligesom andre medlemmer kunne svømme 600 m

15-17 årige, som er frigivet, kan som andre frigivne medlemmer få udleveret kode til låsen på klubhuset. Dog kræves der for de 15-17 årige forældres/værges underskrift for at få udleveret koden.

Medlemmer under 18 år skal altid bære redningsvest.

4.

Alle roere skal altid medbringe overtræk og en CE godkendt svømme eller redningsvest i kajakken.

Medlemmerne skal altid bære vest i perioden 1. oktober – 1. maj.

Klubben anbefaler dog i overensstemmelse med Søsportens Sikkerhedsråd, at vesten bæres hele

året.

Er roeren ikke iført vesten, skal denne være let tilgængelig og anbragt, så den ikke kan gå tabt

under kæntring.

NB: Ikke frigivne roere skal altid bære svømme- eller redningsvest.
 
Februar 2018